Popis školení

Školení je koncipováno jako půldenní, tedy cca 4 hodin, samozřejmě konečná délka školení záleží na dotazech účastníků. Školení je určeno pro konstruktéry případě pro metrology a technology. V rámci školení je vysvětlována problematika obecných rozměrových tolerancí (lineární a úhlové rozměry) a hlavně obecných geometrických tolerancí dle ISO 22081:2021 , které zapadají do konceptu ISO GPS (Geometrical Product Specifications). V rámci školení jsou uvedeny také příklady aplikace a diskutovány problémy při samotné aplikaci ISO 22081.
Po školení by účastníci měli mít přehled o aktuálních obecnách tolerancí dle ISO 22081 a rozdílech oproti ISo 2768-2.
V případě zájmu o nabídku nebo o více informací volejte nabo mail viz KONTAKT .

Obsah školení

Jedná se o vybrané normy z technické komise ISO/TC 213 . – Dimensional and geometrical product specifications and verification. Sekretariát v BSI.
Obsah školení může být upraven dle požadavky firmy, a to jak obsahově tak také časově.

  • Stručný úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications) – Co znamená ISO GPS; Proč se zavádí; Základní principy (ISO 8015:2011 ).
  • Souvislost ISO 22081:2021 s ISO 8015:2011 a důvody zrušení ISO 2768-2; Další důvody pro se zavádí.
  • Důvody použití ISO 22081 (přechod od plně zakótovaného výkresu pro výrobu k bezvýkresové dokumentaci .
  • Možnosti kombinace s dalšími normami v konceptu ISO GPS jako ISO 1101:2017 ; ISO 1660:2016 ; ISO 5459:2011 .
  • Základní principy dle ISO 8015 (např. nezávislost, prvku apod.).
  • Modifikátory/Symboly pro tolerování lineárních a úhlových rozměrů (ISO 14405–1:2016 ; ISO 14405–3:2016 ) – jen soupis.
  • Ukázkové příklady výkresu kótovaného dosud (tj. postaru) pomocí ISO 2768 včetně významu a navázání na změny definované normou ISO 22081.
  • Význam pravidel pro ISO 22081
  • Diskuze nad firemními výkresy – podpis mlčenlivosti je samozřejmost

Ukázky z prezentace