Témata pro školení

Školení je možno poskytnout v oboru technické dokumentace. Realizace školení je možná ve firmě nebo on-line (např. přes MS TEAMS). Konkrétní obsah školení záleží na požadavcích firmy a na konkrétní dohodě se školitelem Ing. Karel PETR, Ph.D.. Školení může být realizováno jako jednodenní, dvoudenní nebo dle dohody.

ISO TPD – Zobrazování a kótování

Jedná se o vybrané normy z technické komise ISO/TC 10 . – Technical product documentation (TPD). Sekretariát v SIS.

 • Mezinárodní a národní technické normy pro tvorbu a čtení výkresů, obsah a provedení výkresů. Platnost a závaznost českých technických norem .
 • Celosvětově užívaná pravidla pro zobrazování na technických výkresech, metody promítání. Sada norem ISO 128-XX . Sada norem ISO 5456-XX .
 • Užití typů čar a jejich určení pro kreslení pohledů, řezů a průřezů a dalších. Sada norem ISO 128-XX .
 • Pravidla kótování podle mezinárodních norem (ISO) – ISO 129-1:2020 .
 • Kótování geometrických prvků na součástech (průměrů, oblouků, poloměrů, koulí, zkosených hran, opakujících se prvků, n-hranů, atd.) – ISO 129-1:2020 .
 • Kótování kuželů (funkčních, volných) – ISO 3040:2016 , ISO 1119:2011 .
 • Zobrazování a kótování konstrukčních prvků. Kreslení a označování šroubových spojů, svařovaných a pájených spojů – celá řada norem.
 • Zapisování mezních úchylek délkových a úhlových rozměrů – ISO 286-1:2010 .
 • Předepisování požadavků na strukturu povrchu – profilová metoda ISO 1302:2002 (ISO 21920-1:2021 ); plošná metoda ISO 25178-1:2016 .
 • Hrany neurčitých tvarů – ISO 13715:2017 .
 • Značení spojovacího materiálu (šrouby, matice, …) – celá řada norem.

ISO GPS – Tolerování rozměru, geometrie a tvaru, struktury povrchu (GD&T)

Jedná se o vybrané normy z technické komise ISO/TC 213 . – Dimensional and geometrical product specifications and verification. Sekretariát v BSI.

 • Úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications) – Co znamená ISO GPS; Proč se zavádí; Základní principy (ISO 8015:2011 ); Maticový model ISO GPS (ISO 14638:2015 ).
 • Tolerování rozměrů
  • Tolerování rozměrů – terminologie, uložení, ISO systém kódu – toleranční soustava. ISO 286-1:2010 ; ISO 286-2:2010 .
  • Všeobecné tolerance – základní informace o normách ISO 2768:1989 ; ISO 22081:2021 ; ISO 8062-3:2007 ; ISO 13920:1996 ; ISO 9013:2017 ; ISO 20457:2018 dříve DIN 16742:2013.
  • Modifikátory/Symboly pro tolerování lineárních rozměrů (ISO 14405–1:2016 ) – možnosti aplikace na výkresech, příklady použití.
  • Modifikátory/Symboly pro tolerování úhlových rozměrů (ISO 14405–3:2016 ) – možnosti aplikace na výkresech, příklady použití.
  • Tolerování rozměrů (rozměr vs. vzdálenost) – Nejednoznačnost vs. jednoznačnost zadávání (ISO 14405-2:2018 ). Tolerování jiných než lineárních a úhlových rozměrů.
 • Tolerování struktury povrchu
  • Označování struktury povrchu – profilová metoda ISO 1302:2002 ; plošná metoda ISO 25178-1:2016 .
  • Parametry struktury povrchu – profilová metoda ISO 4287:1997 a ISO 4288:1985 ; plošná metoda ISO 25178-2:2021 .
  • Profilová metoda bude nahrazena normami ISO 21920-1:2021 a ISO 21920-2:2021
 • Tolerování tvaru, orientace, umístění a házení – Geometrické tolerance (GT)
  • Předepisování úchylek tvaru, orientace, umístění a házení (GT) – hlavní norma pro GT ISO 1101:2017 . Úvod do geometrických tolerancí; proč se zavádí; jednotlivé GT (tvaru, orientace, umístění a házení); tolerance polohy (kótování a výpočet); stručně o základnách (ISO 5459:2011 ); aplikace GT na přírubách; modifikátory/symboly u GT (CZ, ACS, UZ, OZ, VA, …); metrologické charakteristiky.
  • Tolerování profilu (tolerance profilu čáry a plochy) – ISO 1660:2016 .
  • Tolerování vzorů/modelů v kombinací s tolerancí polohy nebo profilu plochy a čáry – ISO 5458:2018 .
 • Podmínka maxima a minima materiálu, podmínka reciprocity – ISO 2692:2021 (ještě pracuji na úpravách dle posledního vydání).
 • Základny a soustavy základen (podrobně) – ISO 5459:2011 . Odebírání stupňů volnosti (stupně invariance); Základny, systém základny, společná základna; Pořadí základen, pravidlo 3-2-1; Cílené základny (pohyblivé, nepohyblivé).
 • Tolerování funkčních kuželů a prizmat – ISO 3040:2016 ; ISO 1119:2011 ; (ISO 2538-1a2:2014).

Normy na které v současnosti implementuji do školení – je možné je již zařadit do individuálního školení školení

 • ISO 22081:2021 – Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Obecné geometrické specifikace a obecné specifikace rozměru … Všeobecné geimetrické a rozměrové tolerance
 • ISO 21920-1:2021 – Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile — Part 1: Indication of surface texture
 • ISO 21920-2:2021 – Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile — Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters
 • ISO 21920-3:2021 – Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile — Part 3: Specification operators
 • ISO 8062-4:2017 – Geometrické specifikace produktů (GPS) – Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí – Část 4: Obecné tolerance pro odlitky použitím tolerování profilu v systému obecných základen

Příklady školení