Popis školení

Školení je koncipováno jako jednodenní, tedy cca 8 hodin, samozřejmě konečná délka školení záleží na dotazech účastníků. Školení je určeno pro konstruktéry případě pro metrology a technology. V rámci školení je vysvětlována problematika rozměrových a geometrických tolerancí, ve smyslu co znamenají jednotlivé specifikace (značky a symboly) aplikokované na výkresech, které jsou tolerovány dle ISO GPS (Geometrical Product Specifications). V rámci školení jsou naznačeny také principy vyhodnocení, je upozorňováno na změny ve značení a podobně.
Po školení by účastníci měli mít přehled o aktuálních předpisech v tolerování lineárních a úhlových rozměrů a geometrických tolerancí. Mohu jen podotknout, že v rámci jednodenního školení není možné odvykládat vše (např. Tolerování struktury povrchu – profilová metoda ISO 1302:2002 ; plošná metoda ISO 25178-1:2016 ; nebo třeba Tolerování vzorů/modelů v kombinací s tolerancí polohy nebo profilu plochy a čáry – ISO 5458:2018 ; podrobně problematiku základen ISO 5459:2011 ).
V případě zájmu o nabídku nebo o více informací volejte nabo napište mail viz KONTAKT .

Obsah školení

Jedná se o vybrané normy z technické komise ISO/TC 213 . – Dimensional and geometrical product specifications and verification. Sekretariát v BSI.
Obsah školení může být upraven dle požadavky firmy, a to jak obsahově tak také časově.

 • Úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications) – Co znamená ISO GPS; Proč se zavádí; Základní principy (ISO 8015:2011 ); Maticový model ISO GPS (ISO 14638:2015 ).
 • Tolerování rozměrů
  • Tolerování rozměrů – terminologie, uložení, ISO systém kódu – toleranční soustava. ISO 286-1:2010 ; ISO 286-2:2010 .
  • Všeobecné tolerance – základní informace o normách ISO 2768:1989 ; stručně ISO 22081:2021 ; ISO 8062-3:2007 ; ISO 13920:1996 ; ISO 9013:2017 ; ISO 20457:2018 dříve DIN 16742:2013.
  • Modifikátory/Symboly pro tolerování lineárních rozměrů (ISO 14405–1:2016 ) – možnosti aplikace na výkresech, příklady použití.
  • Modifikátory/Symboly pro tolerování úhlových rozměrů (ISO 14405–3:2016 ) – možnosti aplikace na výkresech, příklady použití.
  • Tolerování rozměrů (rozměr vs. vzdálenost) – Nejednoznačnost vs. jednoznačnost zadávání (ISO 14405-2:2018 ). Tolerování jiných než lineárních a úhlových rozměrů.
 • Tolerování tvaru, orientace, umístění a házení – Geometrické tolerance (GT)
  • Předepisování úchylek tvaru, orientace, umístění a házení (GT) – hlavní norma pro GT ISO 1101:2017 . Úvod do geometrických tolerancí; proč se zavádí; jednotlivé GT (tvaru, orientace, umístění a házení); tolerance polohy (kótování a výpočet); stručně o základnách (ISO 5459:2011 ); aplikace GT na přírubách; modifikátory/symboly u GT (CZ, ACS, UZ, OZ, VA, …); metrologické charakteristiky.
  • Tolerování profilu (tolerance profilu čáry a plochy) – ISO 1660:2016 .
 • Podmínka maxima a minima materiálu, podmínka reciprocity – ISO 2692:2021 (ještě pracuji na úpravách dle posledního vydání).
 • Diskuze nad firemními výkresy – podpis mlčenlivosti je samozřejmostí.

Ukázky z prezentace