Popis školení

Školení je koncipováno jako jednodenní, tedy cca 8 hodin, samozřejmě konečná délka školení záleží na dotazech účastníků. Školení je určeno pro konstruktéry, metrology a technology případě pro dělníky pracující s výkresy. V rámci školení je vysvětlována problematika techniského kreslení (zobrazování, kótování, řezy, značení, normalizované prvky apod.) ve smyslu co znamenají a jak se mají aplikovat jednotlivé specifikace (značky a symboly) uváděné na výkresech, které jsou tolerovány dle ISO TPD (Technical product documentation).
Po školení by účastníci měli mít přehled o aktuálních předpisech nutných pro tvorbu a čtení výkresů (bez vysvětlení tolerancí, geometrických tolerncí apod.).
V případě zájmu o nabídku nebo o více informací volejte nabo napište mail viz KONTAKT .

Obsah školení

Jedná se o vybrané normy z technické komise ISO/TC 10 . – Technical product documentation (TPD). Sekretariát v SIS.

 • Mezinárodní a národní technické normy pro tvorbu a čtení výkresů, obsah a provedení výkresů. Platnost a závaznost českých technických norem .
 • Celosvětově užívaná pravidla pro zobrazování na technických výkresech, metody promítání. Sada norem ISO 128-XX . Sada norem ISO 5456-XX .
 • Užití typů čar a jejich určení pro kreslení pohledů, řezů a průřezů a dalších. Sada norem ISO 128-XX .
 • Pravidla kótování podle mezinárodních norem (ISO) – ISO 129-1:2020 .
 • Kótování geometrických prvků na součástech (průměrů, oblouků, poloměrů, koulí, zkosených hran, opakujících se prvků, n-hranů, atd.) – ISO 129-1:2020 .
 • Kótování kuželů (funkčních, volných) – ISO 3040:2016 , ISO 1119:2011 .
 • Zobrazování a kótování konstrukčních prvků. Kreslení a označování šroubových spojů, svařovaných a pájených spojů – celá řada norem.
 • Zapisování mezních úchylek délkových a úhlových rozměrů – ISO 286-1:2010 .
 • Předepisování požadavků na strukturu povrchu – profilová metoda ISO 1302:2002 (ISO 21920-1:2021 ); plošná metoda ISO 25178-1:2016 .
 • Hrany neurčitých tvarů – ISO 13715:2017 .
 • Značení spojovacího materiálu (šrouby, matice, …) – celá řada norem.

Ukázky z prezentace